Undervisning / Anbefaling

Anbefaling

Vi har haft et inspirerende besøg af Kia; der med indsigt, humor og kæmpe engagement har givet os et indblik i arbejdet med LYD i udskolingen. Vi sidder tilbage med stor lyst til at kaste os ud i arbejdet med det samme og prøve vores nye viden af på vore elever. Tak for mange gode ideer og en eftermiddag i godt selskab. Nu skal vi på audiowalk!
 
18. december - 2018. Nina Sønderskov Suensen, Bogø Kostskole.
 
 
---
 
 
Jeg kan varmt anbefale at få Kia Lundsgaard Horan til at komme ud på jeres skole med oplægget: “Lyd i undervisningen”.
 
Kia kommer med et fagligt velfunderet oplæg, der er konkret og relevant - lige til at omsætte til egen undervisning. Der er afveksling mellem teori og kreative øvelser med udgangspunkt i en lettilgængelig hjemmeside, hvor der er gratis adgang til lydfiler, podcasts samt pædagogisk materiale.
 
Der trækkes tråde til prøvevejledningen og hvordan det multimodale og æstetiske aspekt af danskfaget kan inddrages bl.a. ved lyd. Kia brænder for dansk, danskfagets formål og dets muligheder, som du som “tilskuer” tydeligt mærker. Det skinner igennem, at Kia underviser til daglig.
 
Hun har en stor viden i forhold til didaktik og formidling, og hvordan faglige begreber kan bruges i hverdagen til alle typer elever - både de faglig stærke og de mere udfordrede. Dansklærerne på vores skole var meget begejstret og gik derfra med en følelse af at have oplevet et oplæg, der gav mening i forhold til den hverdag vi og vores elever befinder os i.
 
Vi kommer fremadrettet til at bruge radiodrama.dk i vores undervisning - den røg øjeblikkeligt ind i alles årsplaner! Jeg ønsker flere dansklærere får den samme mulighed, oplevelse og “lyd”-indspark! Giv jer selv den oplevelse at kontakte radiodrama.dk evt. på facebook og få Kia ud på jeres skole!
 
2. juli - 2018. Lone Karlsen, lærer på Holmegaardskolen, Fensmark.
 
 
---
 
 
Kia Lundsgaard Horan besøgte, underviste og afholdte foredrag på Den frie Lærerskole onsdag den 22. august, 2018. Dette for dansklærerstuderende på 5. årgang - altså næsten færdiguddannede dansklærere. Til sidst i foredraget/undervisningen lavede vi en afsluttende evalueringsøvelse, hvor vi som studerende fortalte, hvad vi havde fået med os fra oplevelsen med Kia - det lød således:

Hvad tager I med jer fra i dag?
Udvidet horisont inden for undervisning i lyd, nysgerrighed, viden om kreativitet og mulighederne inden for lyd i undervisningen, inspiration, spændende synspunkter, god energi, godt flow i undervisningen, en følelse af ejerskabsfornemmelse, nyt indblik i inddragelse af de fagligt svage elever.

Kia som formidler og foredragsholder:
Kia er en varm og imødekommende person. Fra første møde følte vi tryghed i hendes nærvær. Hun talte og formidlede til os som ligeværdige og havde seriøsitet såvel som humor med i sin formidling. Det var professionel, god, klar og forståelig formidling og kommunikation. Der var fin en god kobling fra det teoretiske til det praktiske.
 
Vi, lærerstuderende fra Den frie Lærerskole, kan varmt anbefale Kia som foredragsholder og formidler inden for muligvis nyskabende fokuspunkt inden for undervisning i grundskolen samt efterskoler og højskoler.
 
21. august - 2018. Mie Laurine Folman, Den frie Lærerskole, Svendborg